Authentication failed! Please check your Twitter app data.
Faculty
You are here: Home \ Scholastic \ Faculty
Faculty

Principal

Dr Guha01

Name: Dr. Gautam Guha

Qualification: Ph.D, M.Ed.

Mr. Shashvatraj Chauhan

Miss. Prachi Pundhir

shashvatraj

Qualification : B.E. (Computer Science)

Designation : PGT

prachi

Qualification : M.Sc., B.Ed. (Science)

Designation : PGT

Mr. Tushar Kamble

Mrs. Dharti Desai

IMG_20191220_075250

Qualification : M.Sc. B.Ed. (Maths)

Designation : PGT

IMG_20191220_075848

Qualification : M.A., B.Ed. (English)

Designation : PGT

Mr. Divyang Desai

Mr. Nirakar Pattanaik

divyang d.

Qualification: M.SC., B.ED.(Maths)

DesignationPGT

nirakar

Qualification: M.A., B.Ed. (Economics, Social Science)

Designation: PGT

Mr. Alok Roy

Mrs. Shailja Pawaiya

alok

Qualification : M.COM, B.Ed., (Accountancy, B.Studies)

Designation PGT

Qualification : P.G.D.S.C., M.P.Ed.(Physical Education)

Designation PGT

Mr. Ashok Patel

Mrs. Bhavna Pandya

ashok

Qualification : B.A., Music (Music)

Designation : TGT

bhavna

Qualification M.A.,B.Ed.(Hindi, Sanskrit)

Designation : TGT

Mrs. Khushboo Maheriya

Mrs. Aswati Menon

khushboo m.

Qualification M.Sc., B.Ed. (Science)

Designation : TGT

aswathi

Qualification : M.B.A. (Social Science)

Designation TGT

Mrs. Kajal Desai

Mr. Jay Shankar PrasadTiwari

kajal d.

Qualification : M.A, B.Ed, M.Phil (Gujarati)

Designation : TGT

jay

Qualification : M.A., B.Ed.(Hindi)

Designation TGT

Mrs. Anjana Darji

Mrs. Savita Masih

anjana

Qualification M.A., B.Ed.(English)

Designation : TGT

savita

Qualification B.A., B.Ed.(Social Science)

Designation : TGT

Mrs. Priyanka Rani Yadav

Mr. Lokeshkumar Shah

priyanka

Qualification : M.A.,B.Ed. (English)

Designation : TGT

Lokesh

Qualification : B.C.A. (Computer)

Designation : TGT

Mrs. Suneta Yadav

Mr. Rohit Makkar

sunita

Qualification : B.A.,B.Ed.(Social Science)

Designation : TGT

rohit

Qualification B.Sc., B.Ed..(Maths)

Designation : TGT

Mrs. Monika Makkar

Mr. Rahul Sharma

monika ma'am

Qualification : B.A., B.Ed.,(English)

Designation : TGT

rahul

Qualification : B.Sc.,B.Ed.(Science)

Designation : PGT

Mrs. Alpa Sanchorawala

Mrs. Khushboo Pamnani

alpa

Qualification : B.A., B.Ed.,(Mother Teacher)

Designation : PRT

khushboo p.

Qualification : PRT (Science)

Designation : PRT

Mrs. Rani Tamboli

Mrs. Saritaben Pandey

rani 1

Qualification : PRT (Maths)

Designation : PRT

sarita

Qualification : Ph.D., B.Ed.(Hindi, Sanskrit)

Designation PRT

Mrs. Arti Ahir

Mrs. Jinal Soni

arti

Qualification : M.A., B.Ed., (Mother Teacher)

Designation : PRT

jinal

Qualification : B.A. D.Montessori, (Mother Teacher)

Designation : PRT

Mrs. Mala Sachdeva

Mrs. Rupali Gurav

mala
 

Qualification : B.A., B.Ed., (Social Science)

Designation PRT

rupali

Qualification : B.A., B.Ed., (English)

Designation PRT

Mrs. Sachi Pathak

Miss. Nisha Deshpande

shachi

Qualification B.Com.,B.B.A.,(Science)

Designation : PRT

nisha

Qualification : B.A.,B.Ed.(Mother Teacher)

Designation : PRT

Mr. Bhavik Patel

Mrs. Shalinee Sharma

Qualification : Diploma in Fine Arts(Arts & Craft)

Designation PRT

shalini

Qualification : M.A., B.Ed., (Hindi)

Designation PRT

Mrs. Nehaben Parmar

Mrs. Pallavi Nikum

Qualification : B.A., P.T.C.(Gujarati)

Designation : PRT

Qualification: B.A., B.Ed., (Mother Teacher)

Designation : PRT

Mrs. Gayatri Parmar

Miss. Fenie Mendawal

Qualification : B.Sc., M.L.T.,(Mother Teahcer) 

Designation : PRT

Qualification : M.Sc., IT.,(English) 

Designation : PRT

Mrs. SARITA PANDEY

Mrs. KHUSHBOO MAHERIYA

1717

Qualification:M.A., B.Ed., Ph.D.

Designation:PRT

1719

Qualification:M.Sc.,B.Ed.

Designation:PRT